Gurlis värld

Tankar om hållbart mode

Det finns ett bra uttryck i engelskans ”slowfashion” som kanske ännu bättre täcker innebörden av vad vi kanske menar med hållbart mode. Ett långsamt mode som håller över tid. Som en motsats till snabbt växlande trender menar vi att det ska vara hållbart, i flera avseenden. Sådant som innefattar flera områden, som ekonomiskt, miljömässigt och… Läs mer Tankar om hållbart mode