Makt och mode

Den formidabla kvinnokroppen

Kvinnokroppen har många former, och former är svåra att överföra till ett platt tillskärningsmönster. Formrik och svår var något som de manliga skräddarna tyckte förr i världen ifall de inte förstod sig på alla kurvorna. Det fanns dock många skickliga sömmerskor som hade den kunskap som krävdes för att åstadkomma ett vackert välsittande plagg.

I skråväsendets dagar under medeltiden delade de borgare som var hantverkare in sig i skrån utifrån det hantverk som utövades. Ett av dessa skråreglerade hantverk var skrädderiet. Där organiserades de som sysslade med tillskärning och sömnadstekniker. Man gjorde vetenskap av sitt kunnande vilket även skapade status till yrket. Systemet skyddade både medlemmarna och kunnandet. Vetenskapen och yrket var stängt för utomstående, stängt för kvinnorna. Sömmerskor ingick inte i skråväsendet, men på 1800-talet fördes en argumentation om att koppla skrädderiet mer till sömnaden samtidigt som modets skiftningar i kvinnodräkten länge ställt höga krav på måttagning, tillskärning och sömnad. I denna tid lär en diskussion även ha handlat om att även kvinnor skulle kunna ha en yrkesutövning, och eftersom kvinnokroppen var så formrik och liksom en utmaning, släppte skråväsendet sin kontroll över kvinnoplaggens tillblivelse.  Den kurviga kvinnokroppen var ju alltför svår…

Det jag kan tycka är intressant med detta, är att man erkände att man inte klarade av – eller ville syssla med – det som ansågs vara så svårt. Hade inte det varit bra för yrkesstoltheten och den makt som skräddarna hade i sin sammanslutning, att hävda att kunnandet innefattade även den kvinnliga klädedräkten? Att erkänna att det kräver hög kunskap att skapa kvinnors kläder ledde inte heller till att sömmerskornas kunskap fick ökad status. Det liksom viftades bort som oviktigt eller inte värderat. Att sömnaden kopplades till skrädderiet gjorde också att skräddaryrket avprofessionaliserades, inte att sömmerskorna fick samma status som skräddarna…

Så småningom har många, både manliga och kvinnliga formgivare och designers, påverkat både mode och stil. Skråväsendet upplöstes under 1800-talet och samhället ser lite annorlunda ut idag. Kläder som är storleksgraderade är kläder för en anonym marknad, men en bredare marknad där kunderna ändå kan hitta de plagg de behöver. Storlekarna är skapade efter ett slags genomsnitt av hur våra kroppar ser ut. Men vem har en genomsnittlig kropp egentligen? Vissa har proportioner som stämmer på ett ungefär med storlekstabellerna, medan andra kan ha mått som skiljer fyra storlekar. Att då få möjlighet att beställa ett unikt plagg till sig själv, som passar, som är bekvämt, det är en lyx idag som flera ska unna sig. Den formidabla och formrika kvinnokroppen har sina fördelar – visa dem!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *